RoHS Declaration of Conformity

RoHS Declaration of Conformity

Volgens de EU-richtlijn 2001/65/EU (ook wel bekend als RoHS2 of RoHS II) over de voorwaarden van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Deze richtlijn vervangt de RoHS richtlijn 2002/95/EU en de EU-staten is gevraagd om deze te implementeren. 


Volgens deze richtlijn kunnen elektrische en elektronische apparaten, inclusief kabels en (reserve) onderdelen, niet op de markt worden gebracht als zij meer dan 0.1% van de hierna genoemde stoffen bevatten. Deze stoffen zijn: lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB) en polybroomdifenylethers (PBDE). 


Bevestigingsmaterialen zijn in bovengenoemde richtlijn niet vernoemd. Maar als ze onderdeel zijn van producten binnen de RoHS II, kunnen ze er wel onder vallen. Vandaar dat wij hier een declaration of conformity op afgeven. 


Fastto Nederland BV verklaart dat onze bevestigingsmaterialen voldoen aan de eisen van de 2011/65/EU richtlijn van het Europese Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. 


Basis materiaal:

  • Staal
  • Roest vast staal (RVS) 
  • Messing


Oppervlaktebehandeling:

  • Onbehandeld
  • Elektrolytisch verzinkt 
  • Thermisch verzinkt
  • Zinkflake